หลักสูตรอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์EZ-ADMIN Training Center เปิดให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร มีอบรมทั้งในและนอกสถานที่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5096715 , 082-5674413, 086-4133928

1)หลักสูตรอบรม Network Administrator      หลักสูตร Network Administrator Over all Basic เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน ให้สามารถติดตั้ง จัดการ ดูแล และแก้ปัญหาระบบเครือข่าย ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายได้ ทำให้สามารถก้าวไปทำงานในสายอาชีพผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อดูแลและจัดการเครื่องServer ที่มีเครื่อง Client จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนรู้จะคำนึงถึงผู้เรียนมือใหม่เป็นสำคัญ ดังนั้นผู้สอนจะเน้นการนำเสนอและอธิบายให้เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริง นอกจากนี้พื้นฐานความรู้ที่ได้จากหลักสูตร Network Administrator Over all Basic ยังใช้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเลื่อนขั้นไปเรียนรู้ในหลักสูตรอื่นๆ ได้
คลิกอ่านรายละเอียดหลักสูตร Network Basic ได้ที่

2)หลักสูตรอบรม Profession Networking Workshop Level 1     เป็นหลักสูตรที่นำเอาพื้นฐานความรู้ด้าน Network มาประยุกต์ใช้ในการติดตั้งงานระบบเครือข่ายต่างๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมและใช้งานได้จริง เช่น การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย IP Camera ดูภาพได้ทั่วโลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ติดตั้งระบบการจัดการอินเทอร์เน็ตด้วย Hotspot Server เพื่อควบคุมการใช้งานและสร้างรายได้จากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ติดตั้งระบบ Firewall เพื่อบล็อกเนื้อหาของเว็บไซต์ต่างๆ และป้องกันเครือข่ายภายในจากการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง
การควบคุมดูแลเครือข่ายแบบไร้ฮาร์ดดิสก์ (Diskless System) ซึ่งระบบที่กล่าวมากำลังเป็นที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะช่วยให้การดูแลและจัดการเครือข่ายที่มีเครื่อง Client เป็นจำนวนมาให้ง่ายต่อการทำงานแล้ว ยังกล่าวถึงเทคนิคและการเลือกอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งให้คุ้มค่าต่องบประมาณอีกด้วย
คลิกอ่านรายละเอียดหลักสูตร Profession Networking Workshop ได้ที่

3) หลักสูตรอบรม MikroTik Level 1 : ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต HOTSPOT SERVER ด้วย MIKROTIK Router     หลักสูตรอบรม MikroTik Level 1 สำหรับติดตั้งระบบ WiFi Hotspot, Load Balance, Firewall และ QoS ตัวเดียวเอาอยู่
** รับผู้เข้าอบรมรอบละ 6 ท่านเท่านั้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้จับอุปกรณ์จริง และคอนฟิกค่าต่างๆ ให้กับอุปกรณ์ด้วยตัวเอง สอนเพื่อนำไปใช้งานได้จริงทันที
หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ทำความรู้จัก Router อัจฉริยะที่ชื่อ MikroTik Routerboard โดยเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงและมีความสามารถที่หลากหลาย รองรับการติดตั้งระบบต่างๆ ได้ด้วยอุปกรณ์เพียงตัวเดียว แต่มีราคาไม่แพง ซึ่งผู้เรียนจะได้คอนฟิกระบบเหล่านี้ขึ้นมาด้วยตัวเอง เช่น…การติดตั้งระบบเครือข่ายปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ระบบควบคุมการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (WiFi Hotspot), ระบบ Load Balance เพื่อแชร์การใช้งานอินเทอร์เน็ต, ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย, ระบบควบคุมเวลาใช้งานอินเทอร์เน็ต, การบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือโปรแกรม BitTorrent ซึ่งการติดตั้งระบบเหล่านี้อาจจำเป็นต้องใช้เครื่อง Server หรืออุปกรณ์ที่มีราคาแพงหลายตัว ทำให้อาจไม่เหมาะกับเครือข่ายขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มีงบจำกัด
คลิกอ่านหลักสูตร MikroTik Router การทำระบบ WiFi Hotspot เพิ่มเติม

4) หลักสูตรอบรม MikroTik Level 2 การติดตั้ง Multi LAN, Multi Hotspot, VLAN, VPN และ Routing ด้วย MikroTik Router     หลักสูตรอบรม MikroTik Level 2 การติดตั้ง Multi LAN, Multi Hotspot, VLAN, VPN และ Routing ด้วย MikroTik Router เป็นการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วย Router อัจฉริยะ Mikrotik ที่มีราคาประหยัด มีเสถียรภาพสูง แต่สามารถทำงานต่างๆ ได้เทียบเท่ากับ Firewall, L3 Switch และ Router ราคาแพง เช่น การทำ VPN และ Routing เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายหรือสาขาที่อยู่ห่างไกลเข้าด้วยกัน, การจัดการระบบเครือข่ายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้าง VLAN, การทำระบบ Internet Hotspot ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยการแยกเครือข่าย WiFi ออกจากเครือข่ายภายใน และการแยกโปรแกรมต่างๆ หรือแต่ละเครือข่ายให้วิ่งออกเส้นอินเทอร์เน็ตที่ต้องการ รวมถึงกำหนดกฏข้อบังคับการใช้งานที่มีความแตกต่างกันเป็นต้น
คลิกอ่านหลักสูตรอบรม MikroTik Router Level 2 เพิ่มเติม

5) หลักสูตร MikroTik Level 3 การติดตั้งและจัดการ Radius Server เพื่อทำงานร่วมกับ Mikrotik     ใน Mikrotikถึงแม้จะมีโปรแกรม Radius Server ที่ชื่อ User manager มาให้แล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ใช้งานยาก ดังนั้นหากต้องการสร้างและจัดการ Profile และ User ของลูกค้าได้ง่ายและอิสระกว่านั้น จึงต้องอาศัย Radius Server แยกออกมาต่างหาก เพราะจะทำให้การจัดการ User ทำได้ง่ายกว่า มีความสามารถมากกว่า และรองรับระบบขนาดใหญ่ได้ดีกว่า เช่น มีระบบการตัดวันและเวลาหมดอายุได้อย่างถูกต้อง, ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของ Lisense, แยกการทำงานออกจาก MikroTikทำให้ MikroTik ไม่ต้องทำงานหนัก, บางตัวมีเมนูภาษาไทยทำให้จัดการได้ง่ายกว่า, มีระบบคำนวณรายได้ทั้งหมดให้ทราบในแต่ละวัน, รองรับการทำระบบเซิร์ฟเวอร์กลางที่สร้าง User ครั้งเดียวสามารถใช้งานได้หลายสาขา เป็นต้น
หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ทดลองสร้าง Radius Server ขึ้นมา เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ MikroTikได้ โดย Radius Server จะทำหน้าที่สร้าง Profiles และ User accounts รวมถึงกำหนดค่าการทำงานต่างๆของ User ทั้งหมดจากนั้นจะส่งค่า Profiles และ User accounts ไปยัง MikroTik ให้ทำหน้าที่ในการ Authentication หรือพิสูจน์ความถูกต้องของ User ที่ Log in เข้ามา โดยการติดตั้ง Radius Server จะทำทั้งแบบที่อยู่บนระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows Server รวมถึงกำหนดค่าการทำงานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานระหว่าง Radius Server และ MikroTik
คลิกอ่านหลักสูตร MikroTik Router Level 3 เพิ่มเติม

6) หลักสูตรอบรม MikroTik Level 4(การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย MikroTik Access Point)     หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความสามารถของ Mikrotik ไปใช้ในการจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย ( Wireless LAN ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้จักวิธีการออกแบบและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น ทำ Site Survey, ทำ Repeater เพื่อขยายสัญญาณให้ไกลขึ้น, การทำ Roaming เพื่อให้สัญญาณไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่, การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระยะทางไกล และการทำ Multi SSID หรือ Virtual Access Point เพื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบ VLAN และ L3 Switch
คลิกอ่านหลักสูตร MikroTik Level 4

7) หลักสูตรอบรม Windows Server 2008R2 Overall Basic Level 1 : WS2008R2-L1     เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของ Admin ที่ดูแลด้าน Windows Server โดยตรง เน้นเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้งานจริงเท่านั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์และนำไปประกอบอาชีพได้ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นจนสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยของเครื่อง Server และเครือข่ายทั้งหมดได้ เช่น ขั้นตอนการติดตั้ง, การอัพเกรดจาก Server 2003 เป็น Server 2008 R2 ทำอย่างไร, การโปรโมท Domain Controller, การสร้างฐานข้อมูล Active Directory, การกำหนดนโยบาย Group Policy จำกัดสิทธิการใช้งานของพนักงาน, การกำหนด DHCP Server แจก IP อัตโนมัติ, การกำหนด Permission จำกัดสิทธิการใช้ไฟล์ในโฟลเดอร์สำคัญ, การทำ Remote Shutdown ข้ามเครื่อง, การสร้าง DNS Server และ Web Server ด้วย IIS7
ในด้านความปลอดภัย ผู้เรียนจะได้ศึกษาถึงการสร้างระบบความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นความสามารถของ Server 2008 R2 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น เมื่อเครื่อง Server หลักล่มหรือถูกทำลายจะมีวิธีการอย่างไรที่จะกู้คืนระบบให้กลับมาทำงานเป็นปกติได้เร็วที่สุด, หากต้องการติดตั้งเครื่อง Server ในสาขาที่อยู่ไกลออกไป โดยตั้งไว้ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มี Admin ดูแลจะสร้างระบบความปลอดภัยให้กับเครื่อง Server ได้อย่างไร, ถ้าไม่ต้องการให้พนักงานเซฟข้อมูลที่ไม่จำเป็นลงฮาร์ดดิสก์ที่แชร์ไว้จากเครื่อง Server เช่น ไฟล์รูปภาพ, ไฟล์เพลง mp3 หรือไฟล์ .exe จะกำหนดค่าแบบไหน, ต้องการกู้คืน Account ต่างๆ ใน AD ที่ถูกลบทิ้งไปทำได้หรือไม่, จะสร้างระบบป้องกันเครื่องภายนอกที่จะเข้ามาเชื่อมต่อกับเครื่องภายในจะมีวิธีตรวจสอบอย่างไร, การป้องกันข้อมูลสำคัญสูญหายด้วยการทำ Backup และ Restore, การตรวจสอบและติดตามระบบการทำงานต่างๆ ของเครื่อง Server, การทำ VPN เชื่อมต่อเครือข่ายนอกและภายในเข้าหากัน
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตร Windows Server 2008 R2 Level 1 ได้ที่

8) หลักสูตรอบรม Windows Server 2008R2 Overall Basic Level 2 : WS2008R2-L2     หลักสูตรนี้จะพูดถึงการจัดตั้ง Domain Controller หลายรูปแบบ เช่น การเพิ่ม Domain ลูกด้วยการโปรโมทแบบ Child Domain หรือการสร้าง Domain ใหม่ให้อยู่ภายใต้ Forest เดิม เพื่อแยก Policy ออกจากกัน ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกรณีที่องค์กรต้องการแยกเครือข่ายหรือการควบคุมระบบในกรณีที่มีการแยกสาขาออกจากกัน
นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการตั้ง Server เพื่อทำหน้าที่ให้บริการงานสำคัญต่างๆ เช่น การติดตั้ง Application Server เพื่อให้เครื่อง Client จากสาขาต่างๆ เข้ามาเรียกใช้โปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่อง Server (ในสมัยก่อนจะเรียกว่า Terminal Services), การติดตั้ง Windows7 ไปยังเครื่อง Client พร้อมๆ กันหลายเครื่องผ่านทางเครือข่าย, การทำระบบ Diskless ด้วย WindowsPE, การติดตั้ง Windows Media Server เพื่อให้บริการ Video Streaming (วิดีโอออนไลน์) หรือการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต, รู้จักหลักการทำงานของระบบ Clound โดยการกระจายข้อมูลไปเก็บไว้ยังเครื่อง Server ต่างๆ และการกระจายโหลดการประมวลผลโดยการให้ Server หลายๆ ตัวมาช่วยกันทำงานเป็นต้น
คลิกอ่านหลักสูตร Windows Server 2008 R2 Level 2 เพิ่มเติม

9) หลักสูตรอบรม Windows Server 2008R2 Active Directory Disater & Security & Recovery :WS2008R2-L3 หัวใจสำคัญของระบบ Domain และ Windows Server ทุกเวอร์ชั่นตั้งแต่ 2000/2003/2008 และ 2012 คือ Active Directory (AD) ด้วย Interface ของ Windows Server ที่ทำให้การจัดตั้ง Active Directory เป็นเรื่องง่าย แต่คงไม่เพียงพอต่อการทำงานและดูแลระบบในระยะยาว หลักสูตรนี้จะเน้นเพียง 3 ด้านที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของ Active Directory ดังเช่น การรักษาความปลอดภัย, การป้องกันปัญหาก่อนเกิดภัยภิบัติ และการกู้ AD ให้กลับคืนมา ด้วยการเรียนรู้และติดตั้งระบบต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ดังหัวข้อต่อไปนี้
คลิกอ่านหลักสูตรอบรม Windows Server 2008 R2 Level 3 เพิ่มเติม

10) หลักสูตร Windows Server 2012 R2 Overall basic (WS2012-L1) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำงานกับ Windows Server, ผู้สนใจทั่วไป หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ย่นระบบจาก Workgroup มาเป็นระบบ Domain ที่มีความปลอดภัยและบริหารจัดการได้ง่ายกว่า
Windows Server 2012 R2 เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการควบคุมและจัดการเครื่อง Client ในระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงพื้นฐานการทำงานของ Windows Server 2012 R2 และระบบ Active Directory เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ และเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนี้จะครอบคลุมพื้นฐานการทำงานที่สำคัญทั้งหมด ทำให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ก็สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ
คลิกอ่านหลักสูตรอบรม Windows Server 2012 R2 เพิ่มเติม

11) หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Overall Basic (LNC-L1) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้สนใจที่จะเริ่มต้นศึกษาการใช้งาน Linux Server เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงโครงสร้างและการทำงานของ Linux ซึ่งมีส่วนที่แตกต่างจาก Windows Server อยู่พอสมควร ดังนั้นเนื้อหาของหลักสูตรนี้จึงเน้นการปูพื้นฐานเบื้องต้น รวมถึงการใช้คำสั่งต่างๆ ที่จำเป็น และหลักการคอนฟิกค่า Linux Server ที่สำคัญ โดยคำนึงถึงความเข้าใจของผู้เรียนและการนำไปต่อยอดในเนื้อหาระดับสูงต่อไป โดยมีหัวข้อการเรียนดังนี้
รายละเอียดหลักสูตร CentOS Linux Server Over all Basic
 • รู้จักและติดตั้ง CentOS Linux Server
 • รู้จัก CentOS
 • การติดตั้ง CentOS (ช่วงแรก)
 • รู้จัก RAID (Redundant Array of Independent Disks)
 • รู้จักพาร์ทิชัน (Partition) และ Logical Volume Manager (LVM)
 • รู้จักพาร์ทิชันสำคัญบน CentOS
 • รู้จักระบบไฟล์ (File Systems) ของ CentOS
 • การติดตั้ง CentOS (ช่วงสอง) สร้าง Raid และ LVM
คลิกอ่านหลักสูตรอบรม CentOS Linux Server เพิ่มเติม

12) หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Level 2 (System Administrator) เน้นให้ผู้เรียนได้คอนฟิก Services ต่างๆ ที่สำคัญสำหรับการทำงานของเครื่อง Server และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น DNS Server, Web Server, FTP Server, Database Server, Mail Server และ Centralized Log Server
หลังจากผ่านหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดตั้ง Server เพื่อให้บริการ Services ต่างๆ ที่ในหลายๆ องค์กรมีความจำเป็นต้องใช้งานได้ รวมถึงสามารถนำแนวทางที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้กับการจัดตั้ง Linux Server อื่่นๆ ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดหลักสูตรอบรม
 • การกำหนดค่าเริ่มต้น
 • ติดตั้งและจัดการ DNS Server
 • ติดตั้งและจัดการ Web Server
 • ติดตั้งและจัดการ FTP Server
 • ติดตั้งและจัดการ Database Server
 • ติดตั้งและจัดการ Mail Server
 • ติดตั้งและจัดการ Centralized Log Server
ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคา 4,900 บาทคลิกอ่านเพิ่มเติม

13) หลักสูตรอบรม Beginning Ubuntu Server Administrator (LNU-L1) เป็นหลักสูตรพื้นฐานเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจและต้องการเรียนรู้การใช้งาน Ubuntu Server โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Linux มาก่อน หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักและทำความเข้าใจกับการทำงานบน Linux ในส่วนต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับสภาพการทำงานที่เคยใช้งาน Windows มาก่อน ให้คุ้นเคยกับการทำงานบน Ubuntu Server ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเรียนจะเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและเข้าใจอย่างแท้จริง
ดังนั้นการจัดหลักสูตรนี้จะไม่จัดให้มีเนื้อหาที่มากเกินไป หรือเร่งสอนจนผู้เรียนทำตามไม่ทัน แต่จะมีเวลาให้ผู้เรียนได้ทบทวนและทำความเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดที่ได้ปฏิบัติมา โดยจะให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานของผู้เรียนให้แน่น แต่ก็เพียงพอที่จะนำความรู้ทั้งหมดในหลักสูตรนี้ไปใช้ในการทำงานได้จริง
รายละเอียดหลักสูตร
 • เริ่มต้นกับ Ubuntu Server
 • รู้จัก Linux Ubuntu
 • ประวัติของ Linux Ubuntu
 • วัตถุประสงค์ของ Linux Ubuntu
 • รู้จัก Ubuntu Server
 • ความแตกต่างระหว่าง Desktop กับ Server
คลิกอ่านหลักสูตรอบรม Ubuntu Linux Server เพิ่มเติม

14) หลักสูตร HKW-L1: Ethical Hacking Workshop(ความปลอดภัยและการเจาะช่องโหว่ของระบบเครือข่ายด้วย Kali Linux & Metasploit)
     หลักสูตรเบื้องต้นสำหรับการปูพื้นฐานทางด้าน Network Security ที่เหมาะสำหรับ Admin ที่ต้องการก้าวไปอีกขั้นสู่การเรียนรู้ในเรื่องของ Security ที่นับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของ Hacker ที่เข้ามาเจาะระบบเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ในองค์กร เช่น การสอดแนบรวบรวมข้อมูล การปิดบังอำพราง การหลีกเลี่ยงโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือไฟร์วอลล์ การสร้างช่องทางลับ และการโจมตีด้วยช่องโหว่ต่างๆ เพื่อให้รู้ทันและหาวิธีป้องกันความปลอดภัยให้กับระบบที่ดูแลอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการทำ LAB เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบการเจาะระบบและรูปแบบการโจมตีต่างๆ รวมวิธีการป้องกันด้วยตัวเอง รวมถึงการทดสอบเจาะช่องโหว่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย WAN IP (IP จริง) เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและมองเห็นภาพการโจมตีของ Hacker ทั้งผ่านทางเครือข่ายแลน (ภายใน) และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ภายนอก)
คลิกอ่านหลักสูตร Ethical Hacking Workshop (Hacking-01) เพิ่มเติม

15) หลักสูตร HKW-L2 : Web Hacking & ARP Spoofing     หลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันช่องโหว่บนเว็บไซต์ ป้องกันความปลอดภัยจากการถูกดักจับข้อมูลบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหามีดังนี้
รายละเอียดหลักสูตร
 • กำหนดค่าการทำงานโปรแกรม Kali Linux เบื้องต้น
 • การกำหนดค่า IP Configuration การสตาร์ท Services ที่สำคัญของ Metasploit
 • การทำ Persistence Backdoor เพื่อเจาะช่องโหว่เครื่องเป้าหมายโดยอัตโนมัติ
 • การใช้คำสั่ง Persistence เพื่อเจาะช่องโหว่เครื่องเป้าหมายอัตโนมัติ และการ Exploit ได้ทันทีที่ต้องการ
 • การโจมตีแบบ Social Engineering ด้วย Credential Harvester Attack : Site Cloner
 • การโจมตีแบบ Social Engineering ด้วย Credential Harvester Attack: Web Templates
 • การโจมตีแบบ Social Engineering ด้วย Credential
 • การทำ Harvester Attack : Custom Import

16) หลักสูตรอบรม CCNA     หลักสูตรนี้จะเน้นเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ให้ผู้เรียนได้ทดลองทำจริงผ่านทางโปรแกรม Simulation เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงภาพรวมของการคอนฟิก Switch, Router และอุปกรณ์ อื่นๆ ของ Cisco ได้อย่างลึกซึ้ง
เรียนรู้เกี่ยวกับ Basic Network
เรียนรู้การทำงานของระบบ LAN Switching
เรียนรู้การทำงานของระบบ Routing
เรียนรู้การทำงานของระบบ WAN and Service ต่าง ๆ
เรียนรู้การทำงานของระบบ Infra Serviceภาคปฏิบัติ
- ทดสอบ LAB การทำงานของ IPv4 Address
- ทดสอบ LAB การทำงานของ IPv6 Address
- ทดสอบ LAB การทำงานของอุปกรณ์ Switching และ Configure VLAN & Trunk
- ทดสอบ LAB การทำงานของ Virtual Trunking protocol (VTP)
- ทดสอบ LAB การทำงานของ RSTP
- ทดสอบ LAB การทำงานของ Inter-VLAN, SVI
- ทดสอบ LAB การทำงานของ Static Route
- ทดสอบ LAB การทำงานของ EIGRP
- ทดสอบ LAB การทำงานของ OSPF
- ทดสอบ LAB การทำงานของ eBGPv4 and MLPPP
- ทดสอบ LAB การทำงานของ Infra Service
ค่าบริการอบรมหลักสูตร CCNA อบรม 4 วัน ราคา 5,500 บาท
คลิกอ่านเพิ่มเติม

17) หลักสูตรอบรม CCNP     หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการคอนฟิกค่าการทำงาน Router ของ Cisco และูผู้ที่ต้องการความรู้ไปสอบ Cisco Certified Networking Professional (CCNP) และ Cisco Certified Design Professional (CCDP) ของ Cisco รวมทั้งผู้ที่ต้องการทำงานในสายอาชีพเน็ตเวิร์กในตำแหน่ง Network Engineer, Senior , Engineer Specialist , Network Admin สำหรับองค์กรระดับ Enterprise ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดหลักสูตรอบรม
Implement an EIGRP based solution, given a network design and a set of requirements
Implement a multiarea OSPF Network, given a network design and a set of requirements
Implement an eBGP based solution, given a network design and a set of requirements
Implement an IPv6 based solution, given a network design and a set of requirements
Implement an IPv4 or IPv6 based redistribution solution, given a network design and a set of requirements
Implement Layer 3 Path Control Solutionระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคา 5,500 บาท
คลิกอ่านเพิ่มเติม

18) หลักสูตรอบรม VMware Level 1
     ระบบ Virtualization ถือว่ามีความสำคัญกับการทำงานของ Server ในระบบ Network เป็นอย่างมาก เพราะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ Server ที่มีจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Cloud, Fail Over, Cluster หรือ High Availability ก็ล้วนแต่จะเป็นเรื่องง่ายถ้าอยู่ภายใต้ระบบนี้ ซึ่ง VMWare ESX ก็เป็นระบบหนึ่งที่ช่วยให้การสร้างและติดตั้งระบบ Virtualization ทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เพราะมีโปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ มาให้อย่างครบถ้วนและใช้งานง่าย
หลักสูตรนี้จะได้ศึกษาถึงขั้นตอนการกำหนดค่าต่างๆ ของ VMWare ESX ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถสร้างระบบ Virtualization เช่น Network และ Server เสมือนขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานของระบบนี้มาก่อน
รายละเอียดหลักสูตรบทที่ 1 รู้จัก VMware ESX
บทที่ 2 การติดตั้งและกำหนดค่าการทำงานเริ่มต้นของ VMware ESX
บทที่ 3 การสร้างและติดตั้ง Guest OS ลงใน Virtual Machine
บทที่ 4 การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายใน VMware ESX
บทที่ 5 การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลใน VMware ESX
บทที่ 6 การจัดสรรทรัพยากรของระบบใน Vmware ESX
บทที่ 7 การกำหนดสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
บทที่ 8 การ Backup และ Restore ระบบการทำงานและข้อมูลสำคัญของ Vmware ESX
ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคา 5,500 บาาท
คลิกอ่านเพิ่มเติม

19) หลักสูตรอบรม VMware Level 2     สำหรับคอร์สอบรมนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ VMware vCenter Server & High Availability (HA) Clusters ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมควรมีพื้นฐานด้านเน็ตเวิร์ก และควรที่จะผ่านการอบรมในคอร์ส VMware Level 1 มาก่อน เพื่อจะได้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด
รายละเอียดหลักสูตรอบรม
 • บทที่ 1 รู้จักและติดตั้ง VMware vCenter Server
 • บทที่ 2 การกำหนดค่าการทำงานเบื้องต้นของ vCenter
 • บทที่ 3 การกระจายโหลดการทำงานของ VM ให้เหมาะสมด้วย Distributed Rescource Scheduling (DRS)
 • บทที่ 4 การย้าย VM และ Storage ไปยัง ESX Server ตัวอื่นๆ เมื่อ Server เดิมเกิดปัญหาด้วย vMotion
 • บทที่ 5 การทำระบบ High Availability (HA) Clusters เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบ Server ล่ม (Zero Downtime)
 • บทที่ 6 การวิเคราะห์และปรับแต่งระบบ ESX Host และ VM ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ (Tuning)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคาอบรมปกติ 6,500 บาท คลิกอ่านเพิ่มเติม

20) หลักสูตรอบรม Network Firewall and Security Engineer     หลักสูตร Network Firewall and Security Engineer เป็นหลักสูตรที่นำมาใช้ในการจัดการระบบ Firewall เพื่อสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเข้าใจระบบ OSI Model ทั้ง 7 เลเยอร์, กำหนดค่าการทำงานเบื้องต้นของ Firewall ด้วยคำสั่งต่างๆ และหน้ากราฟิกได้, กำหนดค่าการ Routing ด้วย Firewall ได้, กำหนดค่า Policy ของ Firewall, กำหนดค่าการทำงานของ Firewall แบบครบวงจร (UTM Firewall) เช่น การป้องกันไวรัส การกรองเนื้อหาเว็บไซต์ การควบคุมและป้องกันการโจมตีจากโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, สามารถกำหนดค่าการทำ IPSec VPN แบบ Site to Site, สามารถกำหนดค่า Virtual IP ด้วย Firewall, สามารถตรวจสอบและออกรายงานบันทึกข้อมูลการทำงานของ Firewall ด้วย Syslog รวมทั้งสามารถสำรองและการเรียกคืนข้อมูลกลับได้ เป็นต้น
ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคา 4,900 บาท
คลิกอ่านเพิ่มเติม

21) หลักสูตรอบรม Web E-Commerce สร้างร้านค้าออนไลน์     เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้สนใจที่จะมีเว็บไซต์สำหรับไว้ขายสินค้าหรือบริการบนระบบออนไลน์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้เสริมให้กับตัวเอง หากเราเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วและต้องการให้ร้านค้ามีช่องทางการขายเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หลักสูตรดังกล่าวนี้ถือเป็นช่องทางการขายที่ดี ที่จะช่วยให้เป้าหมายของยอดขายประสบความสำเร็จได้
เนื้อหาจะประกอบด้วยพื้นฐานของการสร้างเว็บไซต์ สร้างระบบตะกร้าออนไลน์ ระบบการจัดการบทความ เมนู โปรแกรมเสริม รวมทั้งระบบ E-Marketing เพื่อช่วยให้เราจัดการทำโฆษณาผ่านโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาอบรม 4 วัน ราคา 4,900 บาท
คลิกอ่านเพิ่มเติม