วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

Outline Network Administrator Overall Basic (NS01)

1. รู้จักอาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทน และความก้าวหน้าของอาชีพนี้
2. รู้จักหน้าที่และสเปคของเครื่อง Server 
3. การติดตั้ง Raid แบบ Hardware และแบบ Software ให้กับเครื่อง Server
4. พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5. อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6. รู้จัก Protocol ของ TCP/IP และ OSI Model 
7. การติดตั้งเครือข่าย LAN แบบมีสาย 
8. การติดตั้งเครือข่าย LAN แบบไร้สาย 
9. การทำ File Sharing Server ด้วย Windows 7  
10. การทำ File Sharing Server ด้วย Linux Ubuntu 
11. การทำ VLAN ด้วย Managed Switch 
12. การทำ Routing เชื่อมต่อและค้นหาเส้นทางเครือข่าย 
13. การสมัครชื่อ DDNS เพื่อติดต่อเครือข่ายระยะไกลด้วยชื่อเครื่องแทนหมายเลข IP 
14. ควบคุมเครื่องระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
15. VPN การสร้างเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น